ZAŠTIĆENI KRAJOLIK PAKRAČKA GORA

Trbušnjak i rastik-dva prekrasna speleološka objekta.

Trbušnjak i rastik-dva prekrasna speleološka objekta.

Predio na području zapadnog Papuka, specifičan poradi dva prekrasna speleološka objekta Trbušnjak najduža špilja u Slavoniji 180 m, sa kolonijom šišmiša među najvećom u Europi , Rastik 140 m, bogat stalagnitima i stalaknitima.