PARK ŠUMA KALVARIJA

Šuma sa šetnicama i biciklističkom stazom.

Šuma sa šetnicama i biciklističkom stazom.

Park Šuma Kalvarija u kojoj je uređen „križni put“ te šetnice, kao i biciklistička staza.