ARHEOLOŠKI MUZEJ, SPLIT

Arheološki muzej u Splitu, najstarija muzejska ustanova u Hrvatskoj, osnovan je 1820. g. dekretom Dalmatinske vlade u Zadru.

Arheološki muzej u Splitu, najstarija muzejska ustanova u Hrvatskoj, osnovan je 1820. g. dekretom Dalmatinske vlade u Zadru.

Poticaj za njegov osnutak bio je dolazak cara Franje I. u Dalmaciju 1818. g., kada je posjetio Split i solinske spomenike. Prva zgrada muzeja podignuta je 1821. g. uz istočne zidine Dioklecijanove palače, ali je ubrzo postala pretijesna za sve veći broj spomenika. Muzej provodi redovita arheološka istraživanja na lokalitetima Salona i Issa.Oko 150 000 arheoloških predmeta (iz prapovijesti, iz doba grčke kolonizacije Jadrana, rimskog, starokršćanskog perioda te ranog srednjeg vijeka i doba hrvatskih narodnih vladara) raspoređeno je po zbirkama.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer