POŽEŠKA GORA

Očuvane prirodne i krajobrazne vrijednosti, kulturno-povijesnog nasljeđa i tradicijske arhitekture.

Očuvane prirodne i krajobrazne vrijednosti, kulturno-povijesnog nasljeđa i tradicijske arhitekture.

Zaštićeno područje prostire se na dva grebena Požeške gore (Sokolovac i Veliki Kamen) koji se između tri potoka (Komušanac, Vučjak i Drškovački potok) spuštaju smjerom jugozapad-sjeveroistok prema gradu Požegi. Površina značajnog krajobraza „Požeška gora“ iznosi 396,85 ha. Za Požešku goru određena je preventivna zaštita na rok od tri godine, a za to vrijeme se primjenjuju sve odredbe Zakona o zaštiti prirode.Požeška gora predstavlja područje iznimnih krajobraznih i estetskih vrijednosti, prirodnog okruženja oko urbane strukture grada. Kao element u prostoru ističu se brojni vinogradi voćnjaci, livade šume i travnjaci ispresijecani dubokim vodotocima, strmim stranama i grebenima, te blagim zavalama i zaravnima.