JELKUŠ, PITOMAČA

Zaštićeni krajobraz Jelkuš je jedna od najljepših lokacija na rijeci Dravi. Jelkuš se nalazi na sjevernoj strani rijeke Drave kao i mjesto Križnica te graniči sa Republikom Mađarskom.

Zaštićeni krajobraz Jelkuš je jedna od najljepših lokacija na rijeci Dravi. Jelkuš se nalazi na sjevernoj strani rijeke Drave kao i mjesto Križnica te graniči sa Republikom Mađarskom.

Najljepši dio Jelkuša je sprud. Taj sprud je izuzetno vrijedno stanište za nekoliko vrsta ptica, riba, vretenaca, gljiva i vidre. Posebno su značajne populacije male čigre (Sterna albifrons) i male prutke (Actitis hypoleucos), kulika sljepčića (Charadrius dubius).
Jelkuš je zbog svojeg značaja dio Nacionalne ekološke mreže – prirodno najznačajnijih područja u Hrvatskoj. Od 2008. godine Jelkuš se nalazi u obuhvatu regionalnog parka „Područje rijeke Mure i Drave“ (preventivna zaštita).
 

Vikend Planer