REGIONALNI PARK MURA DRAVA

Obuhvaća poplavno područje formirano duž riječnih tokova, a uključuje i prijelazno područje s poljoprivrednim površinama i manjim naseljima uz rijeke sve do ušća Drave u Dunav kod Aljmaša.

Obuhvaća poplavno područje formirano duž riječnih tokova, a uključuje i prijelazno područje s poljoprivrednim površinama i manjim naseljima uz rijeke sve do ušća Drave u Dunav kod Aljmaša.

Rješenjem Ministarstva kulture od 04. veljače 2008. područje Mura Drava preventivno je zaštićeno u kategoriji regionalni park. Prostire se kroz pet hrvatskih županija i to unutar Koprivničko-križevačke, Varaždinske, Virovitičko-podravske, Međimurske i Osječko-baranjske županije te prati granicu rijeka Mure i Drave. Dijelom prati i granicu Hrvatske sa Slovenijom i Mađarskom. Obuhvaća poplavno područje formirano duž riječnih tokova, a uključuje i prijelazno područje s poljoprivrednim površinama i manjim naseljima uz rijeke sve do ušća Drave u Dunav kod Aljmaša. U roku koji ne može biti duži od tri godine od dana donošenja rješenja o preventivnoj zaštiti mora se proglasiti trajna zaštita tog područja. Prema Zakonu o zaštiti prirode, regionalni park je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora s ekološkim obilježjima međunarodne, nacionalne ili područne važnosti i krajobraznim vrijednostima karakterističnim za područje na kojem se nalazi. Za vrijeme preventivne zaštite primjenjuje se sve odredbe Zakona o zaštiti prirode.

Vikend Planer