GALERIJA STARI GRAD, ĐURĐEVAC

Danas se tu nalazi Zavičajni fundus sa doniranim slikama i skulpturama umjetnika koji su izlagali u ovom prostoru, a u potkrovlju reprezentativni stalni postav slika hrvatskih umjetnika s kraja 19. st. i 20 st., koji su dio bogate Donacije Ivana Lackovića Croate. Tijekom godine održi se 12-tak izložbi, te likovne radionice, predavanja i koncerti.

Danas se tu nalazi Zavičajni fundus sa doniranim slikama i skulpturama umjetnika koji su izlagali u ovom prostoru, a u potkrovlju reprezentativni stalni postav slika hrvatskih umjetnika s kraja 19. st. i 20 st., koji su dio bogate Donacije Ivana Lackovića Croate. Tijekom godine održi se 12-tak izložbi, te likovne radionice, predavanja i koncerti.

Među arhitektonskim detaljima đurđevačkog Starog grada ističu se kameni okvir vrata s kolobranom i kruškolikom profilacijom na ulazu u vežu kroz branič kulu te gotička vrata u veži. 
U prizemlju sjeveroistočnog krila, te na prvom katu sjeverozapadnog krila utvrde nalaze se gotički prozorski otvori sa šiljastim nadvojem. Na I. katu valja istaknuti grb jednog od vlasnika Starog grada Sigismuda Ernuszta iz 1488. g. te triforu na kojoj se isprepliću gotičko-renesansne stilske oznake. 
Tijekom godine u galerijskom se prostoru održi oko 12 izložbi te nekoliko radionica i stručnih predavanja.