SELO ČIGOČ

Europsko selo roda Čigoč smješten uz Tišinu, mrtvi meandar Save koji je zanimljiv za ribolovce ali i za turiste jer je prepun lopoča i lokvanja, te ostalog močvarnog bilja.

Europsko selo roda Čigoč smješten uz Tišinu, mrtvi meandar Save koji je zanimljiv za ribolovce ali i za turiste jer je prepun lopoča i lokvanja, te ostalog močvarnog bilja.

Europsko selo roda Čigoč nalazi se na županijskoj cesti Sisak - Jasenovac. Od Siska je udaljen 28 kilometara. U Čigoču se nalazi drvena kuća br. 26, za koju kažu da je najstarija u selu, a u njoj se nalazi prijamni centar Parka prirode Lonjsko polje. Tu se mogu dobiti informacije o obilasku parka, promidžbeni materijal, kupiti suveniri, te iznajmiti bicikl ili kanu (tel. 044 715-115). Iz dvorišta infocentra kreće kružna edukativno-pješačka staza Staza Posavaca (cca 4 km) na kojoj možete saznati nešto više o poplavnom području, tradicijskom stočarenju i izvornim pasminama domaćih životinja (turopoljska svinja i posavski konj). U selu možete na br. 34 posjetiti vrlo vrijednu Etnografsku zbirku obitelji Sučić a okrijepu potražiti u restoranu Tradicije Čigoč na br. 7.