GRADSKI MUZEJ SISAK

Kroz proteklih pedeset godina istraživanjima, otkupom, darovima i donacijama skupljeno je i stručno obrađeno više od 25 000 inventarskih brojeva muzejske građe.

Kroz proteklih pedeset godina istraživanjima, otkupom, darovima i donacijama skupljeno je i stručno obrađeno više od 25 000 inventarskih brojeva muzejske građe.

Tradicija sakupljanja starina u Sisku postoji više od 150 godina. Na inicijativu inž. Jerka Bauera 29.ožujka 1942. godine u Sisku je osnovano društvo "Muzej i knjižnica grada Siska" sa svrhom "skupljanja povijesno-umjetničkih predmeta i uređenja muzejskih zbirki i knjižnice". Prigodom održavanja osnivačke skupštine priređena je izložba predmeta koji su činili jezgru muzejskog inventara. Godine 1951. u ulici kralja Tomislava broj 10 uređena je "Memorijalna bravarska radionica" u kojoj je Josip Broz Tito izučio zanat i pripojena Gradskom muzeju. Na osnovi rješenja Skupštine općine Sisak od 15, prosinca 1964. godine dolazi do spajanja Gradskog muzeja i Muzeja i arhiva revolucije u jedinstvenu muzejsku instituciju - Muzej Sisak. U sastavu Muzeja je od 1.siječnja 1965. do 31. prosinca 1967. godine služba zaštite spomenika kulture, koje obuhvaća uz navedene općine i područje općina Kutina, Ivanić Grad i Novske.

U sladu s ovakvim razvojem i prostornim proširenjem Muzej Sisak se formira kao kompleksni zavičajni muzej sa zbirkama: arheološka s numizmatikom, etnografskom, kulturno - povijesnom, galerijskom, zbirkom radničkog pokreta i zbirke NOB-a i socijalističke izgradnje, te pratećim djelatnostima: preparatorskom radionicom, stručnom knjižnicom i foto-tekom i foto-laboratorijem. U skladu s društveno političkim promjenama 1990. godine objedinjene su zbirke: radnički pokret, NOB i socijalistička izgradnja i formirana zbirka novije povijesti i suvremenosti. Novim Statutom i Pravilnikom o unutrašnjem ustrojstvu i radu Muzeja 1995. godine promijenjen je njegov naziv u Gradski muzej Sisak čime je utvrđeno i novo područje njegovog djelovanja. Kroz proteklih pedeset godina istraživanjima, otkupom, darovima i donacijama skupljeno je i stručno obrađeno više od 25 000 inventarskih brojeva muzejske građe. Muzej je aktivno sudjelovao u kulturno-prosvjetnom životu grada organiziranjem stalnih i povremenih muzejsko-galerijskih izložbi uz koje su tiskani plakati, katalozi i prospekti, prigodnih stručnih predavanja, znanstvenih skupova, te kao izdavač ili suizdavač nekoliko zbornika, monografija i kalendara.