POUČNA STAZA MIROSLAVEC

Staza Miroslavec je geološka poučna staza koja se nalazi na stazi između Šestinskog lagvića i Kraljičinog zdenca.

Staza Miroslavec je geološka poučna staza koja se nalazi na stazi između Šestinskog lagvića i Kraljičinog zdenca.

Poučna staza Miroslavec je geološka poučna staza. Nalazi se na stazi između Šestinskog lagvića i Kraljičinog zdenca. Uz stazu su postavljene table koje prikazuju složenu geološku povijest i građu Medvednice na razumljiv i jednostavan način s brojnim ilustracijama, kartama te stijenama "in situ". Na uvodnoj tabli prikazana je geološka karta Medvednice te trasa poučne staze, a na ostalih 6 tabli uz stazu prikazana su geološka razdoblja, te stijene koje se mogu vidjeti uz put, poput zelenog škriljavca, glinenog škriljavca, dubokomorskih vapnenaca i fosila koji se mogu naći u takvim stijenama. Opisi stijena sadrže jasne informacije o njihovoj starosti, sastavu i načinu postanka. Obilazak staze traje oko šezdesetak minuta.
 

Vikend Planer