ANINDOL

Najljepše samoborsko šetalište kojeg je1883. godine dao urediti tadašnji gradonačelnik Šmidhen.

Najljepše samoborsko šetalište kojeg je1883. godine dao urediti tadašnji gradonačelnik Šmidhen.

Taj se šumoviti park nalazi na brdu Tepec. Tu je barokna kapelica sv. Ane, zaštitnice grada Samobora, po kojoj je šetalište i dobilo ime, a više prema vrhu brda kapela sv. Jurja. Između dviju kapela podignut je 1933. godine kameniti križni put, sa 14 postaja, urešen reljefnim slikama i kalvarijom. Današnji je Anindol nekada prekrivala šikara, 1883. godine dao ga je očistiti i urediti tadašnji gradonačelnik Šmidhen. Uz Anindol, najznačajnije je gradsko šetalište, a ujedno i sportsko-rekreacijski centar, Vugrinščak, u podnožju brda Tepec.

Vikend Planer