PARK PRIRODE ŽUMBERAK - SAMOBORSKO GORJE

Omiljeno izletničko odredište planinara, rekreativaca i izletnika s područja šire okolice.

Omiljeno izletničko odredište planinara, rekreativaca i izletnika s područja šire okolice.

Zaštićeno područje Parka prirode obuhvaća izdvojeno brdsko područje Žumberačkog i Samoborskog gorja položenih 30-ak km jugozapadno od Zagreba. Žumberačko gorje više je i zapadnije, a Samoborsko gorje niže i pitomije s najvišim vrhom Japetićem (880 m). Titulu zaštićenog područja Parku je priskrbilo i njegovo bogatstvo flore i faune. Šume i travnjaci dva su glavna ekosustava u kojima su nastanjene i neke rijetke i zaštićene vrste biljaka i životinja. Vodno bogatstvo također je odlika ovog prostora, a očituje se kroz brojnost izvora i vodotoka.

Vikend Planer