BRDO VINICA I RIJEKA MREŽNICA

Brdo Vinica sa Šetalištem Tušmer omogućava posjetitelju ugodno hodanje i li vožnju biciklom uz rijeku Mrežnicu i gorskim uzvisinama Vinice.

Brdo Vinica sa Šetalištem Tušmer omogućava posjetitelju ugodno hodanje i li vožnju biciklom uz rijeku Mrežnicu i gorskim uzvisinama Vinice.

Rijeka Mrežnica svojom bojom, čistom vodom, sedrenim barijerama, kaskadama, brzacima i slapovima privlači kupače, ribiče i sve ostale ljubitelje riječnog športa.