STARI GRAD OZALJ

Svoj identitet i turističku promidžbu današnji Ozalj gradi na temeljima vrijedne kulturno-povijesne baštine i tradicijskih posebnosti kraja.

Svoj identitet i turističku promidžbu današnji Ozalj gradi na temeljima vrijedne kulturno-povijesne baštine i tradicijskih posebnosti kraja.

Nekoć sjedište moćne hrvatske vlastele i poprište iznimnih kulturno-povijesnih zbivanja, gradić Ozalj i njegova okolica mogu se podičiti bogatom i slavnom prošlošću. Svoj identitet i turističku promidžbu današnji Ozalj gradi na temeljima vrijedne kulturno-povijesne baštine i tradicijskih posebnosti kraja.

PRVI SPOMEN GRADA OZLJA
Zahvaljujući povoljnom položaju već u prapovijesno doba na vapnenačkoj stijeni nad rijekom nastalo je naselje na tlu ozaljskoga starog grada. Zemunicu smještenu u prirodnom udubljenju stijene možemo smatrati do sada najstarijom otkrivenom nastambom u ovomedijelu Hrvatske. U sjevernom dvorištu grada otkrivena je ranoromanička crkvica, također najstarija na širem panonskom području. Arheološki nalazi prapovijesti, rimskog doba i ranogsrednjovjekovlja svjedoče o usponima i padovima, te o neprekinutom kontinuitetu naseljavanja daleko prije 1244. godine, kada je ime grada prvi put zapisano.