RIJEKA DRAVA - NAJVEĆE ORNITOLOŠKO I IHTIOLOŠKO PODRUČJE

Drava još uvijek živi u Međimurju kao najveće ornitološko i ihtiološko područje. Rekreacija na HE Dubrava, vožnja čamcima, bird watching
.

Drava još uvijek živi u Međimurju kao najveće ornitološko i ihtiološko područje. Rekreacija na HE Dubrava, vožnja čamcima, bird watching
.

Drava još uvijek živi u Međimurju kao najveće ornitološko i ihtiološko područje.
Rekreacija na HE Dubrava, vožnja čamcima, bird watching.