ZBIRKA - LAPIDARIJ BENEDIKTINSKOG SAMOSTANA SV. KUZME I DAMJANA NA ĆOKOVCU

Izloženi su uglavnom kameni ulomci nađeni u samostanu i u njegovoj neposrednoj okolici.

Izloženi su uglavnom kameni ulomci nađeni u samostanu i u njegovoj neposrednoj okolici.

Izloženi su uglavnom kameni ulomci nađeni u samostanu i u njegovoj neposrednoj okolici. Datiraju od ranog kršćanstva do baroka.
 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer