ZAVIČAJNI MUZEJ NOVIGRAD

Muzejski fundus čini raznovrsna kulturno-povijesna građa (više od 2 000 predmeta).

Muzejski fundus čini raznovrsna kulturno-povijesna građa (više od 2 000 predmeta).

Zavičajni muzej otvoren je 2004. g. u prostoru srednjovjekovne crkve Porođenja Blažene Djevice Marije i Gospe Ružarske, registriranom spomeniku kulture. Crkva je spaljena 1646. g. kada su Turci zauzeli Novigrad, a obnovljena je 1670. g. Izgradnjom nove župne crkve i njezinom posvetom 1890. g., stara župna crkva gubi svoju funkciju te je preuređena u školu. U toj funkciji je bila do 1974. g. Godine 2004. završena je njezina obnova: prezentirani su dijelovi crkve, a prostor je uređen za Zavičajni muzej. Muzejski fundus čini raznovrsna kulturno-povijesna građa (više od 2 000 predmeta).
 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer