ŠUMA HRASTA LUŽNJAKA ČEP I POPULARNO LOVIŠTE

Čep je bogat divljači, a u njemu je uspostavljeno i odmaralište s uzgajalištem divljači Vrbanec.

Čep je bogat divljači, a u njemu je uspostavljeno i odmaralište s uzgajalištem divljači Vrbanec.