POVIJESNA JEZGRA GRADA ČAKOVCA S PREKRASNIM GRAĐEVINAMA

Povjesna jezgra grada Čakovca sastoji se od preksanih građevina.

Povjesna jezgra grada Čakovca sastoji se od preksanih građevina.

Povjesna jezgra grada Čakovca sastoji se od preksanih građevina. Gradska kavana uređena je u stilu kasne secesije 1913. Ovdje su osnovane mnoge udruge. Trgovački kasino je secesijska zgrada nastala 1903./1904. Za potrebe trgovačkog kasina, a projektirao ju je arhitekt Odon Horvath, danas je poznata kao sjedište sindikata. Zgrada Scheier- sagrađena u historicističkom stilu u zadnjem desetljeću 19. Stoljeća kao dio kompleksa Hotela Zrinski. Djetićki hospitum sagrađen je 1789. U klasicističkom stilu i služo je kao svratište i prenoćište za putnike te kao poštanska postaja. Franjevački smostan i crkva sv. Nikoleje barokni kompleks franjevačkog samostana i župne crkve sv. Nikole izrdaili us franjevci na zemljištu koje im je darovao grof Nikola Zrinski 1659.