PJEŠAČKA OBILAZNICA «ZA DUŠU I TIJELO - MIRKO FULIR»

Sadržaji pješačke obilaznice: Bistrička Kalvarija, Kapelica Ladislav, odmorište, klijet, Vinarija Micak, lovački rezervat, Park skulptura

Sadržaji pješačke obilaznice: Bistrička Kalvarija, Kapelica Ladislav, odmorište, klijet, Vinarija Micak, lovački rezervat, Park skulptura

Značajke pješačke obilaznice:
• duljina obilaznice: cca 15 km, vrijeme trajanja obilaska: 4h 30 min, težina obilaska: lagano, najniža točka: 166 m.n.v., najviša točka: 277 m.n.v.
• obilaznica je na karti iscrtana zelenom linijom a u prirodi obilježena standardnim planinarskim markacijama
• obilaznica je sastavljena od tri posebno obilježene šetnice koje se mogu obilaziti svaka zasebno
• na obilazak obilaznice polazi se u smjeru istoka – na crvenu šetnicu
 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer