MARIJANSKI HODOČASNIČKI PUTOVI

Nastali su uslijed potrebe mnogih hodočasnika, ljubitelja prirode i zdravog života ili samo iz želje upoznavanja različitih kulturno-turističkih destinacija.

Nastali su uslijed potrebe mnogih hodočasnika, ljubitelja prirode i zdravog života ili samo iz želje upoznavanja različitih kulturno-turističkih destinacija.

Putevi povezuju gradove i manja mjesta, državne i crkvene institucije koje su upućene u zajedništvu prema određenom cilju.
Projektno područje na slovenskoj strani obuhvaća Pomurje, Podravje, Haloze i Dravinjske gorice, Voglajnsko – Soteljska Slovenija i predio Kozjanskog parka, a na hrvatskoj Varaždinsko, Krapinsko i Zagorsko područje. To je predio veoma bogate sakralne kulturne baštine u kome najvidnije mjesto zauzimaju marijanska svetišta, odnosno crkve, većim dijelom hodočasničke. Njih je u projektnom području u Sloveniji oko 50. Po važnosti se ističu Ptujska gora i Svete gore nad Bistricom ob Sotli, koje s obzirom na dugogodišnju hodočasničku tradiciju i broj godišnjih posjetitelja predstavljaju najznačajnije točke projekta na slovenskoj strani. Na Ptujskoj gori stoji jedna od najljepših gotičkih crkava u Sloveniji, koja godišnje privlači oko 60.000 posjetitelja. Svete gore nad Bistricom ob Sotli znamenito su mjesto hodočašća Slovenaca i Hrvata još od 13. stoljeća i zajedno s jedinstvenim kompleksom od 5 crkava predstavljaju biser kulturne baštine u Sloveniji. U hrvatskom projektnom području ističe se hodočasničko središte Marija Bistrica, hrvatsko nacionalno svetište koje godišnje bilježi oko 800.000 posjetitelja (velik dio iz Slovenije).
 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer