PARK GUSTAVA BOHUTINSKOG, KRIŽEVCI

Park „Gustava Bohutinskog“ – nekadašnje gospodarsko dvorište Učilišta s vremenom je pretvoreno u park koji je 1901. godine proširen i na zemljište s južne strane.

Park „Gustava Bohutinskog“ – nekadašnje gospodarsko dvorište Učilišta s vremenom je pretvoreno u park koji je 1901. godine proširen i na zemljište s južne strane.

Na cijeloj proširenoj površini uređen je 1903. godine novi park prema projektu Viteslava Durhaneka. U novoj organizaciji parka, koji se sada dijeli na vanjski i unutrašnji, napuštena je geometrijska podjela površina, a osnovni oblikovni element postaje niz asimetričnih krugova koji se dodiruju ili presjecaju, stvarajući na taj način nepravilnu mrežu šetnih staza. Postupim oslobađanjem velikih površina zemljišta, a osobito uređenjem javnog parka 1922., kojemu su kasnije dodavani i drugi rekreativni sadržaji. Gospodarsko je učilište potaklo stvaranje jake zone zelenila, koja je u funkcionalnom i estetsko-oblikovanom pogledu postala urbanističkom determinantom istočnog dijela Križevaca. Godine 1971. na temelju tadašnjeg Zakona o zaštiti prirode park je zaštićen kao spomenik prirode.

Vikend Planer