ZAŠTIĆENI KRAJOLIK KONAVOSKI DVORI, SKLOP MLINICA I STUPA NA RIJECI LJUTOJ

Izvorište i gorniji tok rijeke Ljute, na kojem se nalazi i sklop mlinica, zaštićeni je prorodni krajolik, dok je sustav mlinica i stupa preventivno zaštićeni spomenik kulture.

Izvorište i gorniji tok rijeke Ljute, na kojem se nalazi i sklop mlinica, zaštićeni je prorodni krajolik, dok je sustav mlinica i stupa preventivno zaštićeni spomenik kulture.

Uz izvorište i gornji tok rijeke Ljute smješten je sklop mlinica i stupa iz razdoblja Dubrovačke Republike. Uz šetnju lijepim krajolikom preporučamo posjet restoranu Konavoski dvori i Konobi Vinica Monković s ponudom domaćih specijaliteta.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer