KULIN

Kulin je mesni proizvod karakterističan za ovo područje, jedan od tzv. brandova ovog područja.

Kulin je mesni proizvod karakterističan za ovo područje, jedan od tzv. brandova ovog područja.

Udruga kulinara ''Gastronomski kulin'' Đakovo svake godine u mjesecu travnju na Uskršnjem Gastro festu vrši ocjenjivanje kulinove seke iz čega proizlazi i kvaliteta samog proizvoda na ovom području.

Vikend Planer