GAVEZNICA

Kameni vrh jedini je sačuvani fosilni vulkan u Hrvatskoj, arheološko nalazište i nalazište poludragog kamena – ahata.

Kameni vrh jedini je sačuvani fosilni vulkan u Hrvatskoj, arheološko nalazište i nalazište poludragog kamena – ahata.

Ahat je po kemijskom sastavu kvarc, a odlikuje se posebnom ljepotom koju mu daje raznolikost građe slojeva i njihovih boja. Područje je zakonski zaštićeno od 18. ožujka 1998. Godine, kao šesti geološki spomenik prirode u Hrvatskoj te predstavlja znanstvenu, obrazovnu i turističku zanimljivost. Godine 2006. Osnovana je udruga „Lepoglavski ahat“, koja se bavi istraživanjem i prezentacijom minerala Hrvatske te izradom i prodajom suvenira od poludragog kamenja. U kućici, u podnožju brda, može se razgledati mala izložba ahata i nakita od njega.