FRANJEVAČKI SAMOSTAN UZNESENJA MARIJINA (GOSPE ANĐELA), OREBIĆ

Samostan je utemeljen 1470. godine. Razmjerno veća crkva rađena je po modelu propovjedničkoga reda sa lađom i apsidom pravokutnog tlocrta i usklađenih veličina.

Samostan je utemeljen 1470. godine. Razmjerno veća crkva rađena je po modelu propovjedničkoga reda sa lađom i apsidom pravokutnog tlocrta i usklađenih veličina.

Ova franjevačka crkva položena s južne strane zatvara zajedno sa samostanskim krilima središnje dvorište sa prizemnim trijemom.  Na zapadnom kraku stambenih zgrada je podignuta lođa kao element preuzet iz ladanjskog graditeljstva, kao i glorijet vidikovca ispred crkve. Slikovitost daje i zvonik između crkve i sakristije . Sve je građeno u odmjerenim proporcijama domaće renesanse. Samostan na nadmorskoj visini od 152 m dominira nad Pelješko-korčulanskim kanalom. Samostan je spomenik kulture registriran kod Konzervatorskog zavoda u Splitu 18. ožujka 1963.

Vikend Planer
Vikend Planer