RIMSKI VOJNI LOGOR BURNUM

Smješten je na području današnjeg sela Ivoševaca. Sagrađen je u I.st. poslije Krista, a danas su vidljivi ostaci lukova koji su pripadali zgradi vojnog zapovjedništva te dobro sačuvan amfiteatar.

Smješten je na području današnjeg sela Ivoševaca. Sagrađen je u I.st. poslije Krista, a danas su vidljivi ostaci lukova koji su pripadali zgradi vojnog zapovjedništva te dobro sačuvan amfiteatar.

Ostaci rimskog vojnog logora Burnuma smješteni su na desnoj obali Krke na području današnjeg sela Ivoševaca. Sagrađen je na prijelazu iz stare u novu eru, na strateški važnom položaju s kojeg se kontrolirao prijelaz preko rijeke. U logoru se utaborila XI. legija rimske vojske koja je od 42. godine nakon Kr. nosila počasni naziv Claudia pia fidelis, a nakon njezina povlačenja zamijenila ju je IV. legija Flavia Felix.

Danas su posebno vidljivi ostaci lukova koji su pripadali zgradi pretorija (zapovjedništva logora). Novija istraživanja u vojnom logoru otkrila su poveći amfiteatar te obilje arheološkog materijala koje upućuje da je logor nastao u Klaudijevo, a proširen je i uljepšavan u Vespazijanovo doba.

Pronađeni monumentalni, lijepo ispisan natpis iz 76./77. godine, koji je stajao na pročelju iznad južnog ulaza u amfiteatar, jasno potvrđuje donaciju cara Vespazijana.  

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer