DR. IVAN NOVAK – PREPORODITELJ MEĐIMURJA

Na njegovoj rodnoj kući u Macincu postavljena je spomen-ploča.
Ivan Novak rođen je 22. Svibnja 1884. godine u Macincu, kao treće dijete siromašnih zemljoradnika.

Na njegovoj rodnoj kući u Macincu postavljena je spomen-ploča.
Ivan Novak rođen je 22. Svibnja 1884. godine u Macincu, kao treće dijete siromašnih zemljoradnika.

Bio je uzoran učenik u seoskoj školi u Macincu otkuda je otišao u čakovečku pučku školu pa u varaždinsku gimnaziju. Mučilo ga je već tada što su predavanja u Međimurju na mađarskom jeziku no prva politička iskustva stekao u Varaždinu radeći u tiskari Stjepana Platzera. 1907. Upisao je studij prava u Zagrebu paralelno studirajući i u Budimpešti. Oba studija završio je 1910. Godine.
Publicirao je svoja politička stajališta no najviše traga u buđenju njegove nacionalne, međimurske, svijesti ostavio je Prvi svjetski rat. Tada se hrvatska mlada inteligencija protivila tuđinskim interesima. U prosincu 1918. godine dr. Ivana Novaka izabrali su za povjerenika za Međimurje u Narodnom vijeću SHS-a (poput današnjeg Sabora). S njim na čelu potpisan je Memorandum o Međimurju u kojem su opisane mađarske represije nad Međimurcima nakon Prvog svjetskog rata. Dr. Novak pokrenuo je dobrovoljne snage iz cijele Hrvatske za oslobođenje Međimurja, a trijumf se dogodio u znakovito vrijeme – 24. Prosinca 1918. Tada su u Čakovec umarširale hrvatske vojne snage. Dr. Novak je tako na Božić predsjedao javnom skupštinom održanom na današnjem Franjevačkom trgu, ispred Crkve sv. Nikole Biskupa i mase ljudi.