SVETI MARTIN, BISKUP

Zaštitnik je župe Sveti Martin još od 15. stoljeća. Budući da se spomen na njega slavio u doba godine kada nastaje mlado vino, vinogradari su ga uzeli za svoga zaštitnika.

Zaštitnik je župe Sveti Martin još od 15. stoljeća. Budući da se spomen na njega slavio u doba godine kada nastaje mlado vino, vinogradari su ga uzeli za svoga zaštitnika.

Sveti je Martin rođen oko 315. godine u Sabariji, današnjem Szombathelyju, u Mađarskoj. Iako ga je otac već kao petnaestogodišnjaka upisao u vojničku školu, Martin ni u strogoj vojsci nije zaboravljao na molitvu što ga je odlikovalo velikom djelima milosrđa. Kako je jednom vidio promrzlog siromaha na cesti, da bi mu pomogao izvukao je iz svojih korica mač i odsjekao pola svoga vojničkoga plašta te mu dao da se zaogrne. Sljedeće je noći Martin imao viđenje kako Isus stoji zaogrnut tom polovicom plašta. Ubrzo se nakon toga Martin pokrstio i zaredio za svećenika. Kad je grad Tours u Francuskoj ostao bez biskupa, odlučeno je da Martin preuzme biskupsko mjesto. Prihvatio je tu službu, ali uz veliko nagovaranje budući da je i dalje htio ostati skroman i nezapažen. Kao biskup je širio vjeru među galskim plemenima. Umro je 397. godine, a sahranjen je u stolnoj crkvi u Toursu. Biskup je bio 27 godina. Na slikovnim se prikazima pojavljuje kao vojnik koji daje plašt siromahu ili kao biskup sa štapom i guskom. Legenda govori da su ga kada nije htio prihvatiti biskupsku službu i sakrio se, svojim gakanjem odale guske. Svetog Martina slave kao onoga koji krsti mošt, iako nema poveznica između njega i poslova vezanih uz vinograd. Budući da se spomen na njega slavio u doba godine kada nastaje mlado vino, vinogradari su ga uzeli za svoga zaštitnika. Danas se u Sv. Martinu na Muri 11.studenoga slavi kao Dan općine kada se provode ceremonije blagoslova mladog vina uz pečenu martinsku gusku. Guska koja u kljunu drži grozd vinove loze nalazi se i na općinskom grbu.