CETINSKI SIR ALKAR - SIRANA BATLAN D.O.O., OTOK

Autohtoni proizvod iz Cetinske krajine. Punomasni polutvrdi sir, proizveden od kravljeg i kozjeg mlijeka.

Autohtoni proizvod iz Cetinske krajine. Punomasni polutvrdi sir, proizveden od kravljeg i kozjeg mlijeka.

Vikend Planer