MUZEJ LIKE, GOSPIĆ

Muzej je osnovan 1958. g., a od 1970. g. prerasta u regionalnu ustanovu koja vodi brigu o pokretnoj i nepokretnoj baštini u Lici. Smješten je u zgradi sagrađenoj krajem 18. st., u kojoj se nalazio stan i ured general-pukovnika Ličke pukovnije u doba Vojne krajine.

Muzej je osnovan 1958. g., a od 1970. g. prerasta u regionalnu ustanovu koja vodi brigu o pokretnoj i nepokretnoj baštini u Lici. Smješten je u zgradi sagrađenoj krajem 18. st., u kojoj se nalazio stan i ured general-pukovnika Ličke pukovnije u doba Vojne krajine.

Stalni arheološki postav Terra viva (Živa zemlja), s lapidarijem, daje sliku Like od prapovijesti do kraja srednjeg vijeka, odnosno do turske vladavine.

Građa Kulturno-povijesnog odjela (većinom pokućstvo s kraja 19. i početka 20. st.) prezentira način života i razvoj građanskog sloja na području Gospića i njegove šire okolice.

Etnografski postav nalazi se u dvorištu Muzeja, u zasebnoj, tradicionalnoj ličkoj kući brvnašici, pokrivenoj šimlom, a uređenjem interijera, prate se tradicionalna događanja tijekom godišnjih doba.

Postav Iz fundusa Galerijskog odjela, 19. i 20. stoljeće predstavlja većinom djela umjetnika iz Like, ali i drugih autora. Među ostalima, tu su radovi M. Kraljevića, N. Mašića, M. Uzelca, L. Rupčića, M. Tartaglie, Z. Šulentića, Z. Price, E. Murtića, O. Glihe, I. Šebalja, J. Knifera, S. Golca, P. Dolića i dr.

Jedna od posebnosti Muzeja jest tradicionalna likovna manifestacija Lički likovni anale, koja od 1966. g. okuplja velik broj renomiranih umjetnika - slikara, kipara, grafičara i keramičara, čijim se djelima obogaćuje i galerijski fundus Muzeja.