VESLAČKI KLUB SABLJACI, OGULIN

Veslački klub Sabljaci osnovan je 1995. godine s ciljem razvoja veslanja u gradu Ogulinu i okolici.

Veslački klub Sabljaci osnovan je 1995. godine s ciljem razvoja veslanja u gradu Ogulinu i okolici.

Prvo zabilježeno veslačko natjecanje na akomulacijskom jezeru Sabljaci održano je 1962. godine, a sudjelovali su veslači iz Karlovca, Zagreba i Rijeke, u organizaciji  Fakulteta za fizičku kulturu.
Puni profil veslačke staze dionice 2000 metara dobiven je prokopavanjem 2003. godine, čime su omogućena regularna natjecanja.