PETROVA GORA

Nekad se ta gora nazivala Gvozd što znači šuma.

Nekad se ta gora nazivala Gvozd što znači šuma.