IVAN RANGER

(1700.-1753.), barokni freskoslikar, rođen je u Götzensu, u Tirolu.

(1700.-1753.), barokni freskoslikar, rođen je u Götzensu, u Tirolu.

Sa slikarstvom se upoznao još u zavičaju, a kao umjetnik sazrijevao je u slikarskoj radionici pavlinskog samostana u Lepoglavi. Njegov veličanstveni opus može se pratiti u krugu nekoliko kilometara (Kapelica sv. Ivana na Gorici, Crkva Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije u Lepoglavi, Kapelica sv. Jurja u Purgi).