LOVAČKA KUĆA ŠAŠ, ŠAŠ

Lovački dom Šaš smješten je u lovištu Posavske šume na području šumarije Sunja od Siska udaljen 45 km. Smještaj je u 8 soba, odnosno ukupno 20 ležaja. U lovačkom domu Šaš gosti mogu uživati u lokalnoj kuhinji.

Lovački dom Šaš smješten je u lovištu Posavske šume na području šumarije Sunja od Siska udaljen 45 km. Smještaj je u 8 soba, odnosno ukupno 20 ležaja. U lovačkom domu Šaš gosti mogu uživati u lokalnoj kuhinji.