PALAČA HERCER - ENTOMOLOŠKA ZBIRKA, VARAŽDIN

Palača Herczer sagrađena je nakon katastrofalnog požara, 1791. godine. Na kamenom portalu isklesan je grb obitelji Herczer. Danas je u zgradi smještena Entomološka zbirka, kao jedan od odjela Gradskog muzeja Varaždin.

Palača Herczer sagrađena je nakon katastrofalnog požara, 1791. godine. Na kamenom portalu isklesan je grb obitelji Herczer. Danas je u zgradi smještena Entomološka zbirka, kao jedan od odjela Gradskog muzeja Varaždin.