SPORTSKI RIBOLOV

Mogućnosti odlaska na ribolovne destinacije Orašje kod Cernika, Kamen kod Mačkovca, Strug, Staraču, ili po dogovoru na druga ribolovna područja uz odgovarajuću dnevnu naknadu.

Mogućnosti odlaska na ribolovne destinacije Orašje kod Cernika, Kamen kod Mačkovca, Strug, Staraču, ili po dogovoru na druga ribolovna područja uz odgovarajuću dnevnu naknadu.

SRU Klen i SRU Elda pružaju velike mogućnosti odlaska na ribolovne destinacije Orašje kod Cernika, Kamen kod Mačkovca, Strug, Staraču, ili po dogovoru na druga ribolovna područja uz odgovarajuću dnevnu naknadu. Sve vrste mamaca i vrhunski ribolovni pribor možete nabaviti u dvije izvrsno opskrbljene trgovine u gradu.