ŠEŠIRI STANKA IŠTOKOVIĆA IZ IVANKOVA

NajstarijI šeširdžija iz Ivankova.

NajstarijI šeširdžija iz Ivankova.

Izrada šokačkih šešira, nove fazone: veći ili manji obod, lovački i tirolski šeširi, materijali-zečija i devina dlaka i vuneni šeširi.