DOM ZDRAVLJA I BOLNICE

Popis bolnica i domova zdravlja!

Popis bolnica i domova zdravlja!

BOLNICE

Opća bolnica Vinkovci
Adresa: Zvonarska 57, Vinkovci
Tel: +385 (0)32 349 321
Web: http://www.obvk.hr

Opća bolnica Vukovar
Adresa: Bolnička 5, Vukovar
Tel: +385 (0)32 452 111, Fax: +385 (0)32 452 002
Email: opca.bolnica.vukovar@vk.htnet.hr
Web: http://www.ob-vukovar.hr 

DOM ZDRAVLJA

Dom zdravlja Vinkovci
Adresa: Kralja Zvonimira 53, Vinkovci

Dom zdravlja Vukovar
Adresa: Sajmište 1, Vukovar
Tel: +385 (0)32 413 398

Dom zdravlja Županja
Adresa: Franje Račkog 32, Županja
Tel: +385 (0)32 831 640