PARK JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

Jedan od parkova koji se nalaze u jezgri Donjeg grada.

Jedan od parkova koji se nalaze u jezgri Donjeg grada.

U staroj jezgri grada Donjeg postoji niz reprezentativnih starih park trgovima: Trg Nikole Šubića Zrinskog, Trg Josipa Jurja Strossmayera, Trg kralja Tomislava, Trg Ante Starčevića, Trg Marka Marulića, a Ivan Mažuranić trg, oni su pažljivo raspoređeni od 1872 u maniri historicizma, što odražava sklad arhitekture i zelenila. Ovaj zeleni entitet, linija parkova, slijedi reprezentativnih javnih objekata, fontane i slikovitim paviljonima.

Vikend Planer