BARA DVORINA

Dvorina bara bogata je šarolikim životinjskim vrstama.

Dvorina bara bogata je šarolikim životinjskim vrstama.

Bara Dvorina proglašena je zaštićenom 1987. u kategoriji posebnog ornitološkog rezervata. Površina joj je 726 ha te se proteže uz Savu u duljini od 6 km. Granice rezervata ide rijekom Savom od 343. do 334. km (kota 90,6), zatim nasipom do klakarskog grobalja pa okomitom linijom do početne točke. Obuhvaća baru Dvorinu, manje bare, poplavne livade i pašnjake uz bare i poplavnu šumu hrasta lužnjaka (Posjeke).Posebno je značajno kao gnijezdilište, hranilište i zimovalište brojnih ptica. Ondje nalazimo bijelu i crnu rodu, crnu lisku, ćubastog gnjurca, bjelobradu čigru, divlju patku, patku njorku, vivka... Također je ovo područje važno mrijestililište savskih riba i brojnih vodozemca (crveni mukač, dunavski vodenjak). U toku su istraživanja svijeta vodozemaca i ptica bare Dvorine.

Vikend Planer