POSEBNI REZERVAT ŠUMSKE VEGETACIJE PRAŠNIK

Tipična šuma slavonske ravnice koja je ostatak slavonske prašume.

Tipična šuma slavonske ravnice koja je ostatak slavonske prašume.

Šumski predjel Prašnik je 250-300 godina stara sastojina hrasta lužnjaka. Ostatak je slavonske prašume. Još 1929. godine isključen je iz redovnog gospodarenja šumom zbog svoje vrijednosti, a status posebnog rezervata šumske vegetacije dobiva 1965. godine rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode u Zagrebu. Ova tipična šuma slavonske ravnice se smjestila na 96 m nadmorske visine i ima površinu od 58 ha. Za održanje ovog ekosistem iznimno je važan godišnji poplavni period uzrokovan izlijevanjem rijeke Save. U novije vrijeme šume hrasta lužnjaka ugrožene su snižavanjem razine podzemnih voda i melioracijom zemljišta. Prema podacima iz 1979.1 Prašnik broji 1487 stabala hrasta lužnjaka i 48 stabala običnog graba i bukve. Starost hrastovih stabala iznosi 150-300 godina. Visina im doseže do 40 m, a prsni promjer i do 200 cm. Najveći među ovim divovima imaju drvnu masu veću od 50 m3. Područje je minirano.

Vikend Planer