DRAGUTIN TADIJANOVIĆ

Hrvatski pjesnik i najstariji sin zemljoradnika Mirka Tadijanovića i Mande.

Hrvatski pjesnik i najstariji sin zemljoradnika Mirka Tadijanovića i Mande.

Dragutin Tadijanović (Rastušje, kod Sl. Broda, 4. studenog 1905. - Zagreb, 27. lipnja 2007.), hrvatski pjesnik. Dragutin Tadijanović rođen je 4. studenoga 1905. godine u Rastušju, kod Slavonskog Broda, kao najstariji sin zemljoradnika Mirka Tadijanovića i Mande. Radio je kao korektor službenog lista Narodne novine (1935. - 1940.), honorarni nastavnik na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (1939. - 1945.), urednik u knjižnici Djela hrvatskih pisaca, u Izdavačkom poduzeću Zora, i Hrvatski pjesnici, u Matici Hrvatskoj, ravnatelj Instituta za književnost JAZU-a (do umirovljenja 1973.), kao prosvjetni viši pristav u Banovini Hrvatskoj, u Društvu književnika Hrvatske kojega je i bio predsjednik (1964. - 1965.).