CESTA SIRA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

U Rakovici se dugi niz godina održava se manifestacija Dani sira koja promovira sirarstvo Karlovačke županije, a organizator je Udruga malih sirara Karlovačke županije «Korni» u suorganizaciji s Općinom Rakovica, Turističkom zajednicom općine Rakovica i Savjetodavnom službom.

U Rakovici se dugi niz godina održava se manifestacija Dani sira koja promovira sirarstvo Karlovačke županije, a organizator je Udruga malih sirara Karlovačke županije «Korni» u suorganizaciji s Općinom Rakovica, Turističkom zajednicom općine Rakovica i Savjetodavnom službom.

Upravo ovdje se 2008. godine pokrenula ideja o velikom projektu zvanom „Cesta sira Karlovačke županije“ kojeg je vodila Višnja Magdić, dipl. ing. agr. – viša stručna savjetnica iz savjetodavne službe, kao prvu cestu sira u Republici Hrvatskoj, otvorenu 1. svibnja 2012. Za sada je u ovaj poseban oblik prodaje poljoprivrednih, ugostiteljskih i turističkih proizvoda uključeno deset seljačkih gospodarstava sa područja cijele Županije, koja nude svoje proizvode po tradicionalnim recepturama, posebice sir i druge mlječne proizvode iz vlastite proizvodnje koja se odvija u zakonom reguliranim objektima tj. obiteljskim siranama. 

Cestu sira čine:
Poljoprivredni obrt Gospodarstvo Bencetić, vl. Stjepan Bencetić, sirana PITAGORA, Bencetići 9, DRAGANIĆ
OPG Dušanka Čavrag, sirana ČAVRAG, Jasenak 84, OGULIN
OPG L iana Kovač, sirana NAŠA FARMA, Funtana 12, SABORSKO
Kuzmić obrt za poljoprivredu i gospodarstvo, vl. Ivan Kuzmić, sirana KUZMIĆ, Veselići 5, RIBNIK
OPG Danica Mičić, sirana TARA, Prkos Lasinjski 73, LASINJA
OPG Radmila Miščević, sirana MIŠČEVIĆ, Senjska 83, JOSIPDOL
OPG Slavko Pleš, sirana PLEŠ, Čamerovac, SLUNJ
OPG Marko Radočaj, sirana RADOČAJ, Batnoga 179, CETINGRAD
OPG Mihovil Turkalj, sirana MONA, Jelov Klanac 211, RAKOVICA
OPG Zdravka Uzelac, sirana UZELAC, Grabovac 55, RAKOVICA (zg-mag)

Vikend Planer