PARK ŠUMA KOMRČAR, RAB

Na drevne zidine raba nadovezuje se bujno zelenilo krošnji alepskih borova i drugog mediteranskog raslinja parka Komrčar. Postojanje ovog prirodnog bisera neposredno uz grad rab može se zahvaliti viziji i marljivom radu rapskog nadšumara Pravdoja Belije.

Na drevne zidine raba nadovezuje se bujno zelenilo krošnji alepskih borova i drugog mediteranskog raslinja parka Komrčar. Postojanje ovog prirodnog bisera neposredno uz grad rab može se zahvaliti viziji i marljivom radu rapskog nadšumara Pravdoja Belije.

Prije nešto više od 80 godina taj je dio bio ispašište, a danas je to jedan od najljepših parkova na Jadranu, gdje se primorski i crni bor, čempres, jasen, crnika, smreka, zimzeleni gr­ movi, stoljetna agava i indijska smokvica natječu tko će više zadiviti brojne šetače - Rabljane i njihove brojne goste. U znak priznanja i zahvalnosti, Rabljani su svom bivšem nadšumaru podigli skromni spomenik na ulazu u gradski park Komrčar.

Vikend Planer