KOLANSKO I POVLJANSKO BLATO

Važnost ove močvare je u raznolikoj mediteranskoj flori i fauni, a posebno u tome što se ptice porijeklom iz Hrvatske i drugih dijelova Europe tijekom proljetne i jesenske selidbe ovdje zaustavljaju da bi se nahranile, odmorile ili prenoćile.

Važnost ove močvare je u raznolikoj mediteranskoj flori i fauni, a posebno u tome što se ptice porijeklom iz Hrvatske i drugih dijelova Europe tijekom proljetne i jesenske selidbe ovdje zaustavljaju da bi se nahranile, odmorile ili prenoćile.

Kolansko blato je močvarni ornitološki rezervat na otoku Pagu. Nalazi se na njegovoj južnoj obali između Novalje i Kolana. Okružen je obradivim poljima, i kamenitim pašnjacima. Rezervat je na rubovima obrastao trskom koja svake godine sve više smanjuje slobodnu površinu vode. Važnost ove močvare je u raznolikoj mediteranskoj flori i fauni, a posebno u tome što se ptice porijeklom iz Hrvatske i drugih dijelova Europe tijekom proljetne i jesenske selidbe ovdje zaustavljaju da bi se nahranile, odmorile ili prenoćile. Mnoge vrste ptica ovdje prezimljuju.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer