NALAZIŠTE DIVLJE MASLINE – LUN

Božjom providnošću i marom ljudi, na području Luna nastao je jedan od najegzotičnijih kutaka na kugli zemaljskoj.

Božjom providnošću i marom ljudi, na području Luna nastao je jedan od najegzotičnijih kutaka na kugli zemaljskoj.

Božjom providnošću i marom ljudi, na području Luna nastao je jedan od najegzotičnijih kutaka na kugli zemaljskoj. Ukoliko na Lunu prošećete makadamskom cestom kroz maslinike, uživati ćete u krajoliku prožetom korijenjem stabala iz biblijskih vremena. Krajolik je to koji djeluje poput anti-depresiva i punjača baterija u jednom. Uz cvrčanje cvrčaka, blejanje ovaca i prigušen šum mora u daljini "nahranit" ćete oči količinom nadrealističnih oblika, usporedivom još jedino sa bajkama. Na oko 23 hektara raste 80.000 maslina, među kojima se veličinom i fantastičnim oblicima izdvaja cca 1500 stabala "Oblice", cijepljene na divlju podlogu, divlju maslinu "Olea oleaster". Jedinstvena arhitektura prirodnih oblika drva isprepletenog sa kamenom, na cijelom se svijetu sreće još samo na dva mjesta; u Izraelu i u Grčkoj.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer