ZAVIČAJNI MUZEJ KERDIĆ, NOVA GRADIŠKA

Godine 1978. Muzeju je ustupljena zgrada u kojoj se danas nalazi, koja pripada najstarijim građevinama u gradu i nalazi se u zaštićenoj povijesnoj cjelini.

Godine 1978. Muzeju je ustupljena zgrada u kojoj se danas nalazi, koja pripada najstarijim građevinama u gradu i nalazi se u zaštićenoj povijesnoj cjelini.

Prve inicijative za osnivanje muzeja u Novoj Gradiški vežu se za 1940-e godine i grofa Aleksandra pl. Kulmera koji je ponudio dio svoje obiteljske imovine kao poticaj za osnivanje muzeja. Kako to nije uspjelo, novi poticaj došao je 1951. g. kada je Slava pl. Špišić dala Gradu kao legat vrijednu zbirku oružja. Zavičajni muzeja konačno je osnovan 1971. g., ali već 1972. nove su okolnosti dovele do integracije novoosnovanoga muzeja s novogradiškim Narodnim sveučilištem, u čijem će sastavu ostati sve do 1999. g. kada Grad Nova Gradiška izdvaja Zavičajni muzej i galeriju Kerdić iz Učilišta i osniva Gradski muzej Nova Gradiška. Godine 1978. Muzeju je ustupljena zgrada u kojoj se danas nalazi, koja pripada najstarijim građevinama u gradu i nalazi se u zaštićenoj povijesnoj cjelini.
U tijeku je izrada stalnog postava Muzeja koji će prikazati kulturnu baštinu Nove Gradiške i okolice.