ŠTIROVAČA

Štirovačka udolina smještena je na oko 1100 m nadmorske visine i sa svih je strana zatvorena šumovitim kosama.

Štirovačka udolina smještena je na oko 1100 m nadmorske visine i sa svih je strana zatvorena šumovitim kosama.

Štirovačka udolina smještena je na oko 1100m nadmorske visine i sa svih je strana zatvorena šumovitim kosama. Dno joj je obraslo gorskom šumom smreke, koja je po rasprostranjenosti i razvijenosti stabala jedna od najljepših crnogoričnih šuma u Hrvatskoj. Mada je sama Štirovača još 1929. godine proglašena nacionalnim parkom, nikakvu zaštitu po toj osnovi nije imala punih sedamdest godina.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer