LAUDONOV GAJ

Današnji Laudonov gaj, na rubu Krbavskog polja nedaleko od Bunića, je nasad bora i hrasta na živome pijesku.

Današnji Laudonov gaj, na rubu Krbavskog polja nedaleko od Bunića, je nasad bora i hrasta na živome pijesku.

Današnji Laudonov gaj, na rubu Krbavskog polja nedaleko od Bunića, je nasad bora i hrasta na živome pijesku. Godine 1746. kumpanijski zapovjednik u Buniću, a kasnije austrijski feldmaršal Laudon izdao je naredbu da se živi pijesci pošume kako ne bi nanosili štetu poljoprivredi. Kasnije za vrijeme Vojne uprave nasadi su proširivani crnim borom, metlikom i bagremom. Laudonov gaj ima oko 700 hektara površine. Od toga je pod crnim borom 310 hektara, a pod hrastom 340 hektara. General Laudon, prvim imenom barun Laudon Gideon Ernest, rođen je 2. veljače 1716. godine u Tootzenu u Litvi u škotskoj plemićkoj obitelji. Umro je kao austrijski feldmaršal 14. srpnja 1790. godine. u Nou Titscheinu u Moravskoj. U Bunić je stigao 1746. kao major u ličkoj regimenti. Laudonov gaj je od 1965. godine rezervat šumske vegetacije. 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer